ਈਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਲੌਗਇਨ 2021 – ਈਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੌਗਇਨ ਪੋਰਟਲ ਲਿੰਕ

ePunjabSchool Login 2021 – ePunjab Student Login Portal ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਈਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ 2021 ਲੌਗਇਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. ਈਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਲੌਗਇਨ 2021 ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ. ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਹੈ. ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ. ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜਾ ਆਦਿ.

Contents

ਈਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਲੌਗਇਨ 2021

ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਈਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਵੀ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ onlineਨਲਾਈਨ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ onlineਨਲਾਈਨ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਨਲਾਈਨ ਦੇਵੇਗਾ.

ਈਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਲੌਗਇਨ 2021 - ਈਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੌਗਇਨ ਪੋਰਟਲ ਲਿੰਕ

यह भी देखिये – Bhulekh Punjab | खसरा खतौनी, जमाबंदी नक़ल

ਈਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ / ਦਫਤਰ ਲੌਗਇਨ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ:-

 • EPunjabSchool ਲੌਗਇਨ 2021 ਲਈ https://www.epunjabschool.gov.in ਖੋਲ੍ਹੋ।
 • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਪੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ.
 • ਹੋਮ ਪੇਜ ਤੇ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.
 • ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਚਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗ ਇਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ.

ਈਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਲੌਗਇਨ 2021

ਤੁਸੀਂ ePunjabSchool ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਸਟਾਫ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ:-

 • ਈਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ.
 • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਪੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ.
 • ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ’ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.
 • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰੋ.
 • ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ePunjabSchool ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਲੌਗਇਨ 2021

ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ onlineਨਲਾਈਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ onlineਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਲੌਗਇਨ 2021 ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਜਿਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ:-

 • ਈਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਲੌਗਇਨ 2021 ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹੋ.
 • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਪੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ.
 • ਹੋਮ ਪੇਜ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਇਸ’ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.
 • ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ.
 • ਵੇਰਵੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ.
 • ਈਦ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ online ਨਲਾਈਨ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ.

यह भी देखिये – Sarbat Sehat Bima Yojana Online Apply

ਈਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੌਗਇਨ 2021

ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਅਤੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ onlineਨਲਾਈਨ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ:-

 • ਈਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਲੌਗਇਨ 2021 ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹੋ.
 • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਪੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ.
 • ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.
 • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਭਰੋ.
 • ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਈਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਲੌਗਇਨ 2021 – ਪਾਸਵਰਡ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈਟ ਕਰੋ

ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ https://www.epunjabschool.gov.in ਖੋਲ੍ਹੋ. 2021 ਦਾ ਈਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਲੌਗਇਨ.
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਪੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ.
ਹੋਮ ਪੇਜ ਤੇ, ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.
ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ.
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਚਾ ਭਰੋ.
ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ.

ਈਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਲੌਗਇਨ 2021 ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੌਗਇਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ.

Leave a Comment